Kinh nghiệm đi taxi từ Hà Nội đi Hòa Bình

  1. TÔI NÓI RỒI

Đến Hà Nội nhiều lần và lần nào đi taxi cũng phải cảnh giác cao độ ^^ Đặc biệt là với những người kém phương hướng, đường xá như mình :)

[Tiếp tục]